تصاویر/طبیعت لرستانطبیعت دامنه کوه‌های استان لرستان
عکس: خلیل غلامی