26 اردیبهشت 1393 به عنوان روز روسری لُری
بر اساس ایده يكي از دختران لرستاني روز 26 اردی‌بهشت 1393 به عنوان روز روسری لُری (گُل‌وَنی) نام‌گذاری شده است.


به گزارش روزگارنو به نقل از سفيرافلاك روسری لُری که در گویش محلی لُری به آن گُل‌وَنی می‌گویند، سربندی است که زنان لُر از قديم‌الايام به طرز خاصی به سر مى‌کنند و بخشی از پوشش زیبای لباس محلي زنان لرستان به شمار مي‌رود.

نسل جدید، از نوع کوچک گل‌وني به عنوان روسری استفاده می‌کنند. این روسری با طرح زیباى سنتی در بین دیگر دختران ایرانی هم طرف‌دار زیادی دارد و یکی از سوغات‌های لرستان است.

قرار است هر ساله در بهار و تا ۲۶ اردیبهشت دختران لُر با به سر کردن روسری لُری، این پوشش اصیل و زیبا را را به دیگران معرفى نمايند.

سه‌شنبه 26 اردی‌بهشت هم به همين مناسبت برنامه‌ي ویژه‌ای در خرم‌آباد برگزار می‌شود که مكان آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. بسیاری از دختران لُر اعم از معلمان، استادان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان فرهنگی جزو حامیان این حرکت هستند و در روز 26 اردي‌بهشت امسال با روسري با گل‌وني در اماكن عمومي حاضر مي‌شوند تا از اين نماد فرهنگي اصيل خود كه رفته‌رفته بستن آن به فراموشي سپرده مي‌شود دفاع نمايند.
به گزارش روزگارنو به نقل از سفيرافلاك روسری لُری که در گویش محلی لُری به آن گُل‌وَنی می‌گویند، سربندی است که زنان لُر از قديم‌الايام به طرز خاصی به سر مى‌کنند و بخشی از پوشش زیبای لباس محلي زنان لرستان به شمار مي‌رود.

نسل جدید، از نوع کوچک گل‌وني به عنوان روسری استفاده می‌کنند. این روسری با طرح زیباى سنتی در بین دیگر دختران ایرانی هم طرف‌دار زیادی دارد و یکی از سوغات‌های لرستان است.

قرار است هر ساله در بهار و تا ۲۶ اردیبهشت دختران لُر با به سر کردن روسری لُری، این پوشش اصیل و زیبا را را به دیگران معرفى نمايند.

سه‌شنبه 26 اردی‌بهشت هم به همين مناسبت برنامه‌ي ویژه‌ای در خرم‌آباد برگزار می‌شود که مكان آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. بسیاری از دختران لُر اعم از معلمان، استادان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان فرهنگی جزو حامیان این حرکت هستند و در روز 26 اردي‌بهشت امسال با روسري با گل‌وني در اماكن عمومي حاضر مي‌شوند تا از اين نماد فرهنگي اصيل خود كه رفته‌رفته بستن آن به فراموشي سپرده مي‌شود دفاع نمايند.