شهركرد - خبرگزاري مهر: نشريات و هفته نامه هاي محلي چهارمحال و بختياري هم اكنون با مشكلات مالي شديدي روبرو هستند و مشكلاتي همچون پرداخت نشدن يارانه طي سالهاي گذشته؛ كم شدن آگهي ها؛ گران شدن كاغذ و... اين نشريات را در يك قدمي تعطيلي قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ استان چهارمحال و بختياري استاني كوچك در رشته كوه زاگرس است و پيشينه فرهنگي بسيار بالايي دارد. وجود فرهيختگان و شعراي بزرگ؛ وجود فارغ التحصيلان دانشگاهي بسيار؛ وجود كتيبه هاي تاريخي و... بيانگر فرهنگ بالاي استان چهار محال و بختياري در كشور است كه اين استان را در بسياري از شاخص هاي فرهنگي داراي رتبه كرده است.

طي آمار منتشر شده از معاونت مطبوعاتي وزارش ارشاد در سايت سمان؛ از مجموع دو هزار و 986 نشریه دارای مجوز تعداد 101 نشریه به صورت روزنامه، 206 هفته نامه، 147 دوهفته نامه، 847 ماهنامه، 161 دو ماهنامه، يك هزار و 251 فصلنامه، 234 دو فصلنامه، 26 سالنامه، چهار نشریه به صورت دو شماره در هفته،چهار نشریه به صورت سه شماره در هفته و پنج نشریه به صور دیگر منتشر می شود.

در آمار مطبوعات و نشريات استانها؛ استان چهارمحال و بختياري با 48 نشریه دارای مجوز و 19 نشریه در حال انتشار رتبه 23 در فراواني مجوز انتشار نشريه را دركشور دارد.

برسي هاي نشان مي دهد تعداد نشريه هاي در حال چاپ و انتشار كمتر از اين تعداد است و مشكلات بسياري گريبان نشريات و هفته نامه هاي محلي استان چهارمحال و بختياري را گرفته است.

مشكلات مالي مهمترين مشكل نشريات محلي چهارمحال و بختياري

يكي از فعالان در نشريات و هفته نامه هاي استان چهارمحال و بختياري در اين خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: استان چهارمحال و بختياري استاني فرهنگي است و مردم اين استان احترام بسياري براي خبرنگاران و مسئولان و فعالان و نشريات و خبرگزارييها استان چهارمحال و بختياري قائل هستند.

حسين عسگري ادامه داد: هم اكنون هفته نامه هاي استان چهارمحال و بختياري مشكلات بسياري دارند كه بيشتر اين مشكلات بيشتر در حوزه مالي مطرح است.
وي ادامه داد: استان چهارمحال و بختياري استاني كشاورزي و دامداري است و كمتر استاني صنعتي به شمار مي رود و اين مهم بيانگر اين است هفته نامه ها و نشريات خيلي كم و هيچ از درآمد تبليغات برخوردار هستند.

ادارات قيمت واقعي آگهي را نمي پردازند

وي ادامه داد: در استانهاي صنعتي نشريات مي توانند با گرفتن آگهي تبليغاتی بسياري از هزينه هاي خود را پرداخت كنند و سرپا بمانند؛ اين در حالي است كه در استان چهارمحال و بختياري درآمد ها بسيار كم؛ حمايتها بسيار كم است و نشريه با وجود گرانيهاي بسيار در چاپ؛ كاغذ و... نمي توانند حداقل هزينه هاي خود را تامين كنند.

سرپرست روزنامه تابناك در استان گفت: بسياري از ادارات قيمت واقعي آگهي را نمي پردازند و همچنين از گرفتن اشتراك خود داري مي كنند و اين موارد اگرچه به نظر نمي آِيد اما اگر اين موارد رعايت شود تاثير بسيار زیادی در فعال بودن يك نشريه دارد.

عسگري اذعان داشت: حمايتها بايد از مطبوعات محلي و هفته نامه ها بيشتر شود چرا كه نشريات يك قدرت مهم در استان براي توسعه بيشتر به شمار مي روند.

وي ادامه داد: بسياري از موفقيتها و رشد و توسعه استانهاي كشور در گرو داشتن قدرت مطبوعاتي و رسانه هاي آن استانها به دست آمده است و بايد در استان اين مهم مورد توجه قرار گيرد تا استان از وضع محروميت بيرون آيد.

پرداخت نشدن يارانه مطبوعات محلي

رئيس خانه مطبوعات استان چهارمحال و بختياري در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: مطبوعات محلي و رسانه ها از طريق ايفاي نقش نقد منصفانه و انعكاس ضعفها و كاستيها و بيان راهكارها نقش بالاي در توسعه همه جانبه يك منطقه دارند.

طهمورث فتاحي ادامه داد: مطبوعات و رسانه ها فرهنگ جامعه را تقويت مي كنند و اتحاد اقوام و جامعه را مسحكم تر مي كنند و مطبوعات خادمان واقعي ملت هستند.

وي با اشاره به اينكه استان چهارمحال و بختياري داراي حدود 42 نشريه است؛ ادامه داد: استان داراي نمايندگي هفت خبرگزاري و 120 خبرنگار به صورت رسمي و پاره وقت است.

وي با اشاره به اينكه هفته نامه هاي استان چهارمحال و بختياري داراي مشكلات بسياري هستند؛ بيان كرد: نشريات محلي چهارمحال و بختياري با سيلي صورت خود سرخ نگه داشته اند.

رئيس خانه مطبوعات استان چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه طي چند سال گذشته يارانه مطبوعات استان پرداخت نشده است؛ اظهار داشت: يارانه مطبوعات استان كه به صورت قطره چكاني در فعال بودن و انتشار منظم عمل مي كرد به نشريات داده نشده است و اين مهم به نظر مي رسد به مشكل مطبوعات محلي با استاندار سابق مربوط باشد.

وي با اشاره به اينكه هفته نامه ها و نشريات محلي چهارمحال و بختياري با مشكل اقتصادي روبرو هستند؛ يادآور شد: با توجه به وضعيت اعتباري استان بسياري از ادارات حق اشتراك خود را نپرداخته اند و اين مهم مشكلات بسياري را ايجاد كرده است.

فتاحي تاكيد كرد: مشكلات بيمه؛ مسكن؛ و مسائل معيشتي از جمله دغدغه هاي خبرنگاران است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به جلسه اعضاي خانه مطبوعات استان با استاندار جديد استان؛ يادآور شد: مشكلات مهم مطبوعات و خبرنگاران استان براي استاندار جديد بيان شده است و وی كه خود يك فرهنگي بوده سخنان سازنده براي بهبود وضعيت مطبوعات گفته و از تلاش براي رفع مشكلات در اين حوزه خبر داد.

مدير مسئول هفته نامه امين بختياري استان چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه چند سالي است كه نمايشگاه مطبوعات در استان برگزار نشده است؛ تصريح كرد: عدم حمايت از نشريات و گران شدن كاغذ مطبوعات به ويـژه مطبوعات محلي را با مشكل مواجه كرده است.

..............................

گزارش از سيد محمد رضا موسوي