🌺شیراز 👈 شیرساز ،شهرراز
🌺کوار 👈سبد میوه (در دوران قدیم به نامهای قباد ، کَور ،کواد ، کَول معروف بوده است
🌺 خفر 👈 گوناگون🌺 جهرم 👈 محل گرم ، درقدیم به گهرم معروف بوده🌺 خرامه 👈 خورشید و ماه


🌺 سیدان 👈 وجود سادت
🌺 بیضا👈 سفید ، درخشنده
🌺 زاهد شهر 👈 وجود امام زاده زاهد
🌺 استهبانات 👈 انگور ، پاسبانی
🌺 دشمن زیاری 👈 طایفه دشمن زیاری
🌺 نی ریز 👈 نیزه ریز ، سازنده نیزه در قدیم
🌺 سروستان 👈 وجود سرو
🌺 داراب 👈 قدیم داربگرد ، فراوانی آب
🌺 اردکان 👈 دلاوران کوه ، مقدس
🌺 جویم 👈 جستن ، گرد هم آمدن
🌺 خنج 👈 کنج ، یاخُنگ بوده درگذر زمان به خنج معروف شده است
🌺 کنار تخته 👈 کاخ وتخته سنگ
🌺 کمارج 👈 کنار هم جمع شدن
🌺 زرقان 👈 سرسبزی
🌺 سورمق 👈 سیاه
🌺 چنار شاهی جان 👈 نام درخت چنار ، منسوب به فردی به نام شاهی جان
🌺 سیوند 👈 سی طایفه
🌺 دشت ارژن 👈 بیشه شیران ، وجود درخت ارژن
🌺 خدابنده 👈 بندگان خدا
🌺 داریون 👈 دارایی ،منسوب به داریوش
🌺 فسا 👈 پسا ،منسوب است به پسابن طهمورث پیشدادی
🌺 اشکنان 👈 منسوب به سلسله اشکانی🌺 فراشبند 👈 دراین مکان فردی به نام فراش خان به بند کشیدند🌺 ممسنی 👈 منسوب به ریش سفید این قوم به نام محمد حسنی🌺 گله دار 👈 منسوب به حکومت شکرالله خان گله دار در این منطقه🌺 خانه زنیان 👈 وفور گیاه زنیان دراین منطقه
🌺 اوز 👈 کلمه عربی است به معنای بط ومرغابی🌺 بیرم 👈 از کلمه بیرام ترکی است به معنی جشن ،عید
🌺 مشکان 👈 بوی خوش🌺 جنت شهر 👈 باغ ،بستان🌺 لامرد👈 درلغت به چادر صحرانشینان اطلاق شده است🌺 بوانات 👈 مکان سرسبز🌺 کامفیروز 👈 منسوب به فیروز جد انوشیروان ، کام فیروز🌺 کوشکک 👈 قصر کوچک🌺 گراش 👈 گرایش ، گرشه نوعی از سنگ از سنگ رسوبی گفته میشود که در ارتفاعات گراش قرار دارد🌺 میمند 👈 گلاب ، واژه می ومند به معنای شراب ومستی است🌺 ایزد خواست 👈 خواست خدا ،
🌺 کنجان 👈 کنج گوشه🌺 کازرون 👈 وجود کوه زران در آن منطقه🌺 لای زنگان 👈 دره فرشتگان

🌺 فیروز آباد 👈نخستین نام' این شهر اردشیر خوره بوده است ۰درقدیم به شهر جور،یا گور هم معروف بوده است🌺مرودشت 👈 مرو درلغت به معنای چمن است ، مرغزار ،علفزار🌺 علا مرودشت 👈 دشت بهتر ومرغوبتر🌺 لار 👈 جوی ، نهر آب🌺 خشت 👈 در فارسنامه ناصری آمده است خشت نوعی اسلحه جنگی است که در قدیم در جنگها استفاده میشده است🌺 سیمکان 👈 مکان سرد🌺 آباده 👈 مکان آباد🌺 قیروکارزین 👈 جوشش قیر دراین منطقه ، وجود درختان انبوه که از دور بصورت سیاهی دیده میشود۰