چند مرد چینی از پختن مارها به صورت زنده فیلم گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.در شبکه های اجتماعی چینی فیلمی از چند مرد منتشر شده که آنها را در حال طبخ چند مار درون دیگی مملو از آب جوش به تصویر کشیده است.


طبق اطلاعاتی که در برخی رسانه ها درباره عادات غذایی مردم چین به انتشار رسیده آنها بر این باورند که خوردن مارها می تواند برای انسان بسیارانرژی بخش باشد.


در ادامه تلاش مارها برای خروج از آب جوش درون دیگ و سعی مردان چینی برای جلوگیری از فرار آنها مشاهده می کنید


دانلود