همانطور که در مطالب قبلی گفتیم
ترجمه مقالهمعمولا به دو منظور انجام می شود یکی برای دریافت جدید ترین مطالب علمی هر رشته و یا برای ارسال مقاله به مجلات معتبر برای چاپ مقاله و یکی از رشته هایی که بیشتر به ترجمه مقاله آن نیاز دارید رشته فیزیک است که هرساله همایش ها و کنفرانس های بسیاری برگزار می شود و در آن مقاله های بسیاری هم ارائه می گردد.
که می توانید یا این مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها را ترجمه مقاله کنید تا از جدید ترین مطالب رشته خود با خبر شوید و یا از آن ایده بگیرید تا برای خود مقاله مفید و خوب بنویسید. همچنین می توانید مقاله ای جدید بنویسید و آن را
ترجمه مقالهکنید و به مجلات معتبر برای چاپ مقاله بفرستید.
فقط باید توجه داشته باشید که برای
ترجمه مقالهاز فارسی انگلیسی برای ارسال مقاله به مجلات باید فرمت مقاله درخواستی و یا پیشنهادی آن مجله را دانلود کنید و طبق آن فرمت مقاله خود را
ترجمه مقالهکنید و سعی کنید مقاله شما طبق ان فرمت کمل باشد و همه اجزا را داشته باشد تا به راحتی توسط داوران آن مجله تایید گردد.