در نقشه برداری های ثبتی و کاداستر هم با حدود زمین ها و ساختمان ها و هم با قوانین مربوط به ثبت سروکار داریم . این نوع نقشه برداریبرای تعریف مرز قطعات زمین با مالکیت جدید انجام می شوند که این قطعات یا خریداری و یا فروخته شده اند. در برخی از
موارد که بین همسایه های مجاور در مورد حدود ملکشان اختلاف وجود دارد نقشه برداری ثبتی تنها راه چاره است.
- پیاده سازی حدود ثبتی و اصلاحات زیر بخش ها
- نقشه برداری و تاییدیه کارشناس رسمی ثبتی و دادگستری
- جانمایی حدود املاک در نقشه های ثبتی
- بهبود و به هنگام سازی نقشه های ثبتی

صندلی اداری
تم تولد
کفسابی
اتاق تمیز
ارتودنسی
متخصص ارتودنسی
چاپ مقاله
مقاله isi
آپارتمان مبله
اجاره آپارتمان مبله در تهران
اجاره آپارتمان مبله
نقشه برداری
ترجمه مقاله
ترجمه تخصصی
سایت ترجمه
آهک
سود پرک
سود مایع
اسید هیومیک
بنتونیت