امروزه شغل های پشت میز نشینی و کارمندی بسیار گسترش یافته است و بیشتر افراد جامعه ما هر روز یا در اداره خود و یا در شرکت از صندلی اداری بسیار استفاده میکنند و انتخاب یکصندلی اداری مناسب و متناسب با نیاز های کارمندان بسیار مهم است زیرا در صورتی که از صندلی اداری غیر استاندارد استفاده شود باعث بروز مشکلاتی در ستون فقرات و اعضای بدن می شود.

برای جلوگیری از مشکلات فوق و همچنین مناسب کردن محیط برای کار کارمندان باید در انتخاب صندلی اداری بسیار دقت کنیم. به همین دلیل در ادامه ویژگی های یک صندلی اداری مناسب را بیان میکنم.

1- صندلی اداری باید قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشد تا هرکس بتواند آن را متناسب با قد خود تنظیم کند.

2- صندلی اداری باید قابلیت تنظیم طول محل نشستن را نیز داشته باشد زیرا بعضی افراد پا های بلند و بعضی پا های کوتاه دارند که باید صندلی ادرای این قابلیت را داشته باشد تا برای هر فرد متناسب با اندام وی تنظیم شود.

3- صندلی اداری ای جزو بهترین صندلی ها معرفی می شود که بتوان تکیه گاه تحتانی آن را به صورت نا متقارن تنظیم کرد.

4- یک صندلی اداری خوب باید بتوان دسته های ان را تنظیم کرد که چقد جلو و عقب باشند و یا اصلا باشند یا نه.

5- یک صندلی اداری خوب باید قابلیت خم صندلی به عقب و جلو را داشته باشد.
جک صندلی اداری

امروزه دیگر جک در صندلی اداری یکی از ملزومات است و جندلی ای که جک نداشته باشد دیگر کاربرد ندارد زیرا جک صندلی اداری علاوه بر اینکه قابلیت تنظیم ارتفاع را میدهد همچنین قابلیت چرخش را به صندلی اداری می دهد.

جک های صندلی اداری در اصل با فشار گاز نیتروژن کار می کنند و سا ختار آنها به صورت دو استوانه با قطر های متفاوت است که استوانه با قطر کوچکتر در استوانه با قطر بیشتر حرکت می کند و هر زمانی که شما اهرم صندلی را فشار می دهد دکمه سر سیلندر گاز باز می شود و اگر شما روی صندلی باشید صندلی به پایین می رود ولی اگر شما روی صندلی اداری نباشید صندلی تا اخرین حد خود بالا می اید.

یکی دیگر از کارکرد های مهم جک صندلی اداری این است که این جک ها به شما اجازه چرخش 360 درجه ای را می دهند با توجه به اینکه استوانه با قطر کمتر در استوانه با قطر بیشتر می چرخد و امکان چرخش 360 درجه ای را بدون حرکت دادن صندلی اداری فراهم می آورد.