تحت یک عمل جراحی 40 عدد سوزن از گلوی مردی خارج شد.


یک مرد اهل هندوستان با نام "بادریلال مینا" جهت جراحی پنجه پای خود به بیمارستان مراجعه می کند که پزشکان این بیمارستان پس از معاینات متوجه وجود بیش از 75 سوزن در گردن و دست و پا های این بیمار می شوند که 40 عدد از آن در ناحیه گردن او واقع شده بود.
خانواده این بیمار از وجود این سوزن ها در بدنش کاملا بی اطلاع بودند و هیچ بیمارستانی این مسئولیت را نپذیرفته تاسوزن ها را از بدن وی خارج کند.