پرداخت مرداد 1396

مبلغ 160.000 تومان برای چهار گروه به صورت اینترنتی پرداخت شد.(تصویر)
http://uupload.ir/files/rp02_mordad-96.jpg