در گذشته بنزین سوپر به دلیل خرید از کشور‌های مختلف به رنگ‌های سبز و آبی دیده می شد، اما اکنون بنزین سوپر تولید داخل، سفید رنگ است که این موضوع به همراه ترفندهای دیگری که در این مطلب می خوانید به شما کمک خواهند کرد تا به راحتی بنزین سوپر را از معمولی تشخیص دهید.


اول از همه باید بدانید رنگ بنزین معمولی، صورتی مایل به قرمز است و رنگ بنزین سوپر، سفید و گاها سبز است.


** با توجه به این که هنگام سوخت‌گیری و قرار گرفتن نازل در باک خودرو، فرآورده مورد نظر قابل مشاهده نیست، گاز خارج شده می‌تواند راه مناسبی برای این کار باشد. یعنی اگر گاز خارج شده از باک خشک بود بنزین سوپر، اگر چرب بود بنزین معمولی و اگر بسیار بدبو بود گازوییل است.


** راه دیگری که می توان با استفاده از آن بنزین سوپر را از بنزین معمولی تمییز داد بوی متفاوت بنزین سوپر و معمولیست.


اما برای آن‌که مطمئن شوید که آب در بنزین سوپر وجود دارد یا نه، با ریختن چند قطره بنزین سوپر روی یک ورق کاغذ نباید اثر خاصی روی آن باقی بماند؛ در صورتی که ورق کاغذ حالت صاف خود را از دست داد، یعنی این‌که فرآورده به آب آغشته بوده است.


برای تشخیص بنزین از گازوئیل نیز در صورت باقی ماندن گاز بنزین روی دست، در ابتدا لکه باقی نمی‌ماند، اما بعد از مدتی در صورت پاک نشدن، به لکه‌ای سفید تبدیل می‌شود که این نشانه بنزین است.

خودروکار