فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران -Invest in Iran – Iran Investment Opportunities


امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد.
یکی از عوامل عمده ی پیوند دهنده ی اقتصاد کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی است که اگر همراه با انتقال فناوری و مدیریت نو باشد، می تواند پیشرفت کشور مقصد سرمایه گذاری را منجر شود. این مساله موجب شده است که رقابت بر سر جذب سرمایه گذاری خارجی به یکی از واقعیت های امروز اقتصاد به هم پیوسته ی جهانی شود.


در این بین بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می برند، جذب منابع خارجی را برای تداوم برنامه های توسعه ی اقتصادی خود در بخش های مختلف ضروری می دانند؛ به گونه ای که در میان برخی از این کشورها رقابت سختی برای جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته است.
اطلاعات بیشتر : Iran Investment, Invest in Iran, Professional Business Services in Iran, Iran Investment Opportunities - Iran Investment Opportunities, Invest in Iran


مزايا و ويژگي‌هاي اقتصاد ايران
• هجدهمين اقتصاد برتر دنيا
• رشد مثبت اقتصادي عليرغم تحریم اقتصادي
• جمعيت جوان و تحصيلکرده
• غني به لحاظ ذخاير طبيعي
• زيرساختهاي اقتصادي قوي و گسترده
مزيتها به لحاط ذخاير طبيعي و معدني
• تنوع درحوزه هاي اقتصادي وغني به لحاظ ذخاير هيدروکربني ونفتي
• چهارمين توليد کننده نفت در جهان
• داراي دومين ذخاير گازي جهان
• حائز رتبه دهم در صنعت توريسم و رتبه پنجم در اکوتوريسم
• بزرگترين وبيشترين ميزان صنايع در حوزه خاورميانه وشمال آفريقا
• رتبه هاي چهارم تا دهم دنيا در توليد روي وکبالت
• حائز رتبه برتر در ذخاير آلومينيوم، منگنز و مس در جهان
• رتبه چهارم دنيا به لحاظ تنوع توليدات محصولات کشاورزي در جهان


اصلاحات اقتصادي در چارچوب برنامه پنجم
- 20 ميليارد دلارسرمايه گذاري بخش خصوصي وسرمايه گذران خارجي در صنعت نفت وگاز
- بهبود نظام تامين سلامت کشور
- توسعه روابط بين الملل
- دو برابر شدن حجمGDP کشور
خصوصي سازي گسترده
- 80% از دارايي هاي دولت بايد به بخش خصوصي منتقل شود
- 40% از اين انتقال از طريق سهام عدالت صورت خوهد پذيرفت
- 40% از خصوصي سازي فوق نيز ار کانال بازار بورس تهران صورت خواهد پذيرفت
- دولت کماکان مالکيت 20% از دارايي ها را در دست خواهد داشت
- حجم کل دارايي ها واموال دولت 120 ميليارد دلار مي باشد
- از اين ميزان 63 ميليارد دلار طي 5 سال گذشته خصوصي شده است
- با تکميل روند خصوصي سازي سهم دولت در توليد ناخالص داخلي از 80 % به 40% کاهش خواهد يافت


مزيتهاي قانون سرمايه گذاري
پوشش هاي تضميني و حمايتي:
• تضمين پرداخت غرامت در صورت ملي شدن و سلب مالکيت، (ماده 9 قانون)
• تضمين جبران زيان ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي در سرمايه گذاريهاي خارجــي به روش ترتيبـــات قراردادي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت، (ماده 17 قانون و ماده 26 آئين نامه )
• تضمين خريد کالا و خدمات توليدي طرح سرمايه گذاري خارجي در مواردي که دستگاه دولتي خريــدار انحصـــاري و يا عرضه کننــده کــالا و خدمــات توليــدي به قيمت رايانـه اي است. (مـاده 11 آئين نامه)
حقوق و تسهيلات:
• برخورداري سرمايه گذاري خارجي از حقوق، حمايت ها و تسهيلات يکسان با سرمايه گذاري داخلي، (ماده 8 قانون)
• انتقــال آزادانــه اصل سرمايه و منافع ناشي از سرمايه گذاري در کشور بصورت ارز و يا کالا، (مــواد 18-13 قانون)
• امکان سرمايه گذاري خارجي بصورت صد در صد در طرح هاي سرمايه گذاري، (ماده 4 آئين نامه)
• پذيرش سرمايه گذاري خارجي در کليه زمينه هاي توليدي، صنعتي و کشاورزي، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمين آب و برق و گازو انرژي
• امکان ارجاع اختلافات سرمايه گذاري به مراجع بين المللي، (ماده 19 قانون)
• امکــان تملـــک زميـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ايران) در سرمايه گذاريهاي مشترک، (مــاده 34 آئين نامه)
• ارائه تسهيلات رواديد اقامت سه ساله در ايران براي سرمايه گذاران خارجي،مديران، کارشناسان و بستگان درجه يک آنها و امکان تمديد آن، (ماده 20 قانون و 35 آئين نامه)
• تصميم گيـري نسبت به درخــواست هاي سرمايه گـــذاران خــارجي حداکثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون).
• انتخاب روش سرمايه گذاري در طرح مورد نظر بصورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) يا ترتيبات قراردادي از جمله روشهـــايBOT ، باي بک و مشـارکت مدني توسط سرمايه گــذار، (ماده 3 قانون)
• پـذيرش سـرمـايـه گـذاري اشخـاص حقيقي و حقـوقي ايـراني کـه با سرمايه منشأ خارجي در کشور سـرمـايـه گـذاري مينمايند و اعـطـاي تسهيلات و حمـايت هـاي قـانون تشـويق و حمـايت سرمايه گذار خارجي به آنها. (ماده 1 قانون)
شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران
• ارائه تسهيلات از طريق سايت فرصتهاي سرمايه‌گذاري به نشاني سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران شامل:
- دسترسي به فرصتهاي سرمايه گذاري ايران در حوزه هاي مختلف اقتصادي با امکان جستجوي پيشرفته در سايت
- دسترسي به ترجمه قانون وآئين نامه سرمايه گذاري خارجي به زبان دنيا
- ارائه آمارهاي سرمايه گذاري خارجي ومعرفي پروژه هاي در دست اجرا توسط سرمايه گذاران خارجي در کشور
- امکان دريافت الکترونيکي درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي در فرصتهاي سرمايه گذاري ارائه شده در سايت
• تکميل فرمSummry Sheet از طريق بخشNew Project سايت فرصتهاي سرمايه گذاري سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت جمع آوري اطلاعات فرصتهاي سرمايه گذاري در کشور
• بررسي اطلاعات فرصتها و درج در بانک اطلاعاتي و معرفي فرصتها به سرمايه گذاران بالقوه خارجي از طريق سايت
• شرکت در سمينارهاي بين المللي به همراه صاحبان پروژه ها
• امکان برقراري جلسات حضوري با صاحبان فرصتهاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران بالقوه خارجي


فضاي کلي سرمايه گذاري در ايران
نهاد متولي: سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران
چارچوب قانوني: قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و ايين‌نامه مربوط به آن


Iran qualifies from many respects to be a good location for investment and doing business. it has huge potential for investing after the termination of economic sanctions, Some of the features are highlighted below:
1. Vast domestic market with a population of 80 million growing steadily
2. Young, educated and cheap labour force
3. Excellent strategic geographical position
4. The quick and easy access to neighbouring markets with a population of 350 to 400 million
5. Developed and ready infrastructure
6. Cheap and abundant raw materials, energy and transportation
7. The four-season climate and climate variability in the country
8. Fiscal incentives
9. Security and political stability
10. Untapped and consumer market and so on …

Global Investment was founded with a single vision, to help small to large enterprises with their strategic entry into the Iranian market by providing unmatched services for companies across all major industries. We can help you enter the hotspots of the market and will support and guide you toward a success story that remains rock-solid for the years to come.
We are a privately owned independent investment consulting firm specializing in assisting foreign investors to invest in Iran’s emerging market.
We strongly believe that Iran is going to be the best emerging market ever. It has all the conditions to be defined as the best market. It has the largest oil and Gas reserves with hugely diverse economy and fully functioning stock market
We deliver exceptional insight and advice based on the highest standards of consulting practice using our 10 years of experience in the field. Our perfect blend of proprietary market entry solutions, strong local connections and expertise will assist you with maximizing your business potential in Iran. You can take advantage of our “real touch of the market” and break down entry barriers into the market. We make sure that you avoid making the wrong deals and provide you with Do’s and Don’ts of doing business in our country.
We are proud to have a Great business intelligence network which allows us to get local knowledge in places our competitors cannot. We achieve success using a global network of professionals specially trained in Detecting Market Opportunities, Artificial Intelligence in Financial Data Analysis, Portfolio Management and Risk Management
We have a professional team and variety of services that will assist you with the development of a well-structured business plan and help you understand the dynamics of the Iranian market until you establish your name by beating the competition in your industry.
We believe that every client deserves unique strategies tailored around their needs for entering the vast, unknown and profitable market of a country where no two businesses face the exact same issues.
Our experience base, skilled work-force, technical resources, networking capabilities, internal flexibility and global partners maximize solution efficacy.
Join The Ultimate And Irreplaceable Experience Now.
Just define your interests, We will promote the best investment opportunities for you
Contact Info:
Global Investment (A subsidiary of Talee ltd)
+442035198338
+982188627521
Hi@globalinvestment.ir
No 20, Soroosh St, Tehran, Iran
20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU
Iran Investment, Invest in Iran, Professional Business Services in Iran, Iran Investment Opportunities - Iran Investment Opportunities, Invest in Iran
Virtual Office in Iran, Tehran Virtual Office, Serviced Office in Iran, Rent an Office in Iran
http://www.letsgotoiran.com
http://www.neeb.ir
http://shia.es/index.php/en/news/