مقاومت یک کوزه در برابر کماندوهای ارتش!


نشکستن یک کوزه در برابر حرکات رزمی کماندوهای ارتش باعث خنده امیر دریادار حبیب الله سیاری شد

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]