چرا ایرانی ها زود قضاوت می کنند ؟

بنده یه پست گذاشتم در مورد اینکه چرا برخی به شب اول زمستان که همیشه بین پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها معروف به شب چله بوده الان بهش می گویند شب یلدا

فقط همین

یکی نوشته : تو با رسوم ایرانی ها مخالفی

یکی دیگه نوشته : تو میخای رسوم ایرانی ها را مسخره کنی

یکی دیگه نوشته : شما جز تندروها هستید .........

وجدانا ملت دیوانه شده اند از بس بیکاری و مجردی کشیدند

اتفاقا من شب چله عشق و حال می کنم

*************

از مطلب فوق که بگذریم یک مرضی ایرانی ها را فرا گرفته

و ان این است که بدون انکه کل مطلبی را با دقت بخوانند فرتی قضاوت کشکی می کنند

یا اینکه بدون اینکه یک ماجرا را از بعدهای مختلق تجزیه تحلیل کنند

اولین فکری که به ذهن شان می اید را می گویند یا می نویسند

ایا بهتر نیست قبلا حرف زدن کمی فکر کنیم