پروژه جدید شبکه من و تو ؛

تجزیه ایران ؛ پروژه جدید شبکه من و تو


شبکه من و تو در برنامه سیاسی خود به نام هفته، با دعوت از عناصر تجزیه‌طلب و خائن، به بحث و گفت‌و‌گو راجع به وقایع ایران می‌پردازد.

دریافت فیلم