کیف زنانه سوگل


دوقلو جادار

زیبای دست دوز
دانستنی های کالا

مدل:سوگل

دوقلو

کیفها کاملا در سایز استاندارد میباشد

تاکید ویژه داریم که چرم حاصله درجه 1 میباشد چیزی که در فروشگاهای چرم دیگر شاهد نیستیم و از چرمهای درجه 2 استفاده میکنند ولی ما افتخار این را داریم که برای ساخت این کیفهای مردانه و زنانه از چرم درجه 1 حتی در نوع نخ هم حساسیت ویژه ای داریم و نوع نخ هم مرغوب میباشد (نخ موم زده)

اگر خواهان کیف هستید ولی تغییراتی میخواهید رخ دهد با کمال میل پذیرفته میشود تغییر رنگ دوخت سایز امکان پذیر میباشد

هزینه پست حساب شده شما مبلغ نمایش داده شده را فقط میپردازید هزینه اضافی پرداخت نمیکنید.!

اگر با خرید از ما از نوع چرم یا نوع دوخت و کیفیت پایین ناراضی بودید داشته با کمال میل وجه را برای خریدار عودت خواهیم داد
کلیک کنید...