هشدار صریح امام جمعه اهل سنت پارسیان به قادري نماينده شيراز

هشدار صریح امام جمعه اهل سنت پارسیان به قتدري نماينده شيراز
گویا قادری نماینده شیراز خود را درجایگاهی می‌بیند که می‌تواند به امامان‌جمعه و نمایندگان استان هرمزگان تذکر بدهد به گزارش جنوب ایران به نقل از صبح ساحل، دو روز پس از ادعای نماینده شیراز در زمینه قطعی‌بودن الحاق پنج روستای شهرستان پارسیان وتذکر به امامان‌جمعه ونمایندگان استان در زمینه عدم ورود به این بحث، شیخ احمدخنجی امام‌جمعه اهل‌سنت شهرستان پارسیان ضمن رد این ادعاها وجوسازی‌های بی‌اساس اظهارداشت: گویا قادری نماینده شیراز خود را درجایگاهی می‌بیند که می‌تواند به امامان‌جمعه و نمایندگان استان هرمزگان تذکر بدهد.وی در پاسخ به ادعای این نماینده که کسی حق اعتراض و پیگیری مطالبات مردمی در زمینه لغو الحاق پنج روستای مورد منازعه را ندارد، گفت: ایشان پای خویش را بیش از حریم وگلیم خود دراز نموده‌اند.
وی تصریح کرد: این نماینده درمحدوده قانونی خود گام برداشته وبه شعور جمعی احترام بگذارد. بنابراین از آنجا که رفتار یک نماینده مجلس باید مدنی و برمبنای عقلانیت باشد به ایشان توصیه می کنیم از اندیشه‌های تمامیت خواهانه خویش دست بردارد وآرامش وحسن سلوک مردم را حفظ نماید.