دیپ واتر +عکس

رشته دیپ واتر ترکیبی از صخره نوردی و سقوط آزاد از دره و در نهایت شیرجه زدن در آبهای آزاد می باشد.

مشرق: رشته دیپ واتر ترکیبی از صخره نوردی و سقوط آزاد از دره و در نهایت شیرجه زدن در آبهای آزاد می باشد. اکنون چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن دریاچه سد کارون 4 و صخره های سخت و کوههای بلند یکی از استانهای مستعد رشته دیپ واتر در ایران است.